╔═════════╗                                  
╔═╝ GENERAL ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                        ║
║ 1.0 CUSTOM SWESUB skall preas 10 dagar innan retail datum.(Ex pσ Discshop.se) ║
║ 1.1 KΣllreleasen mσste uppges i releasens nfo.                 ║
║ 1.2 Subtitles pσ releasen ska finnas angivna i NFO. Vilken som Σr CUSTOM ska  ║
║   tydligt mΣrkas ut.                             ║
║ 1.3 AnvΣndning av andra gruppers ÷versΣttningar Σr strikt f÷rbjuden, med    ║
║   undantag av tillσtelse. AnvΣndning av sσ kallade "www-subbar" Σr tillσtet. ║
║ 1.4 Endast WS-releaser tillσtna. Undantag om releasen bara kommer i FS. Detta ║
║   gΣller sσvΣl retail som TC och DVDscr.                   ║
║ 1.5 F÷ljande sources Σr tillσtna till custom-releaser: R5, DVDScr, Retail och ║
║   x264 (Bluray, HDDVD). Ej tillσtna sources: TS (TeleSync), Screeners, CAM. ║
║                                        ║
║                                        ║
╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
                                        
 ╔══════╗                                   
╔═╝ DVDR ╚═══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                        ║
║ 2.0 Videoformatet (NTSC/PAL) ska anges i NFO. Frivilligt i release-namnet.   ║
║ 2.1 Releasen ska taggas korrekt med LiMiTED / STV / dylikt om sσ Σr fallet.  ║
║ 2.2 Subtitle-str÷mmarna ska vara komplett synliga pσ TV-skΣrm, och absolut   ║
║   inte gσ utanf÷r skΣrmens kant.                       ║
║ 2.3 Subtitle-str÷mmarna ska vara fullt lΣsliga. Typsnitt Arial, minst stl 18, ║
║   fetstil, med svart outline border rekommenderas. Vit fΣrg pσ texten.    ║
║ 2.4 Menyer skall finnas pσ samtliga CUSTOM SWESUB-releaser. Retail struktur ska║
║   i st÷rsta m÷jliga mσn behσllas intakt.Annars Σr custom okej.        ║
║ 2.5 Filmens huvudspσr frσn source-releasen ska finnas med. Med huvudspσr menas ║
║   filmens originalsprσk i bΣsta version, rangordning: DD5.1, DTS, DD2.0,   ║
║   Stereo, Mono. ╓vriga spσr f÷rutom huvudspσret Σr frivilliga.        ║
║ 2.6 Pσ custom-releaser med source som levereras med engelsk subtitle, ska den ║
║   engelska subben Σven vara med i custom-releasen. ╓vriga subtitles frσn   ║
║   sourcen Σr frivilliga att inkludera.                    ║
║ 2.7 CUSTOM SWESUB-release fσr ej slΣppas utan existerande scenrelease.     ║
║                                        ║
║                                        ║
╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
                                        
                                        
 ╔═════════════════╗                            
╔═╝ SUBTITLE RULES ╚════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                        ║
║                                        ║
║                                        ║
║                                        ║
║ 3.0 Aldrig mer Σn max tvσ (2) rader pσ en insΣttning.             ║
║ 3.1 Max antal tillσtna fel i en text Σr 5% av insΣttningarna.         ║
║                                        ║
║   Till fel rΣknas f÷ljande:                         ║
║                                        ║
║ 3.11 Hσll antalet tecken per rad till 40, aldrig mer Σn 45.          ║
║   Avvikelser ska rymmas inom regel 3.1                   ║
║ 3.12 InsΣttningstider delas in enligt fΣljande:                ║
║                                        ║
║   Rader innehσllande ett ord (max 8 tecken) min. 1.4 sekunder.       ║
║                                        ║
║    9-15 tecken min. 1.7 sekunder                      ║
║   16-40 tecken min. 2.0 sekunder                      ║
║   41-60 tecken min. 3.2 sekunder                      ║
║   61-80 tecken min. 3.7 sekunder                      ║
║                                        ║
║   Maxtiden styrs inte genom regler men b÷r hσllas till max 10 sekunder.   ║
║                                        ║
║   De hΣr tiderna b÷r hσllas f÷r att fσ en lΣsbar text.           ║
║   SjΣlvklart finns det undantag som g÷r att man mσste gσ utanf÷r      ║
║   de utsatt tiderna. Det betyder inte att texten Σr dσlig.         ║
║   Avvikelser med +/- 0.100 sekund Σr acceptabelt.              ║
║   Felen skall rymmas inom regel 3.1                     ║
║                                        ║
║                                        ║
║ 3.2 Texten SKALL vara rΣttstavningskontrollerad.                ║
║ 3.3 ╓verlappningar Σr f÷rbjudna.                        ║
║                                        ║
║      Alla grupper som har skrivit under dessa regler kan         ║
║      i sin nfo ange att de f÷ljer CUSTOM SWESUB RULES 2K10        ║
║  Grupper som vill skriva under dessa regler kan kontakta grupperna nedan.  ║
║                                        ║
╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
                                        
 ╔════════════════════════════════════════╗                  
╔═╝ FRAMTAGNA AV F╓LJANDE GRUPPER I SAMR┼D ╚═════════════════════════════════════╗
║                                        ║
║         CiKDVDR   WhoKnow  iNjECT                 ║
║                                        ║
╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝