╔═════════╗                                  
╔═╝ GENERAL ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                       ║
║ ► CUSTOM SWESUB skall preas 14 dagar innan retail datum. (Ex pσ Discshop.se) ║
║ ► KΣllreleasen mσste uppges i releasens nfo.                 ║
║ ► Subtitles pσ releasen ska finnas angivna i NFO. Vilken som Σr CUSTOM ska  ║
║  tydligt mΣrkas ut.                             ║
║ ► AnvΣndning av andra gruppers ÷versΣttningar Σr strikt f÷rbjuden, med    ║
║  undantag av tillσtelse. AnvΣndning av sσ kallade "www-subbar" Σr godkΣnt  ║
║ ► Endast WS-releaser tillσtna. Undantag om releasen bara kommer i FS. Detta ║
║  gΣller sσvΣl retail som TC och DVDscr.                   ║
║ ► F÷ljande sources Σr tillσtna till custom-releaser: REAL TC (TeleCine),   ║
║  R5, DVDScr, Retail. Ej tillσtna sources: TS (TeleSync), Screeners, CAM.  ║
║ ► Grupper som vill skriva under dessa regler kan kontakta grupperna nedan.  ║
║                                       ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
                                        
 ╔══════╗                                   
╔═╝ DVDR ╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
║                                       ║
║ ► Videoformatet (NTSC/PAL) ska anges i NFO. Frivilligt i release-namnet.   ║
║ ► Releasen ska taggas korrekt med LiMiTED / STV / dylikt om sσ Σr fallet.  ║
║ ► Subtitle-str÷mmarna ska vara komplett synliga pσ TV-skΣrm, och absolut   ║
║  inte gσ utanf÷r skΣrmens kant.                       ║
║ ► AnvΣndning av tre subtitle-str÷mmar f÷r varje sprσk, med olika placering  ║
║  rekommenderas starkt, dock inte obligatoriskt.               ║
║ ► Subtitle-str÷mmarna ska vara fullt lΣsliga. Typsnitt Arial, stl 18,    ║
║  fetstil, med svart outline border rekommenderas. Vit fΣrg pσ texten.    ║
║ ► Menyer skall finnas pσ samtliga CUSTOM SWESUB-releaser. Retail struktur ska║
║  i st÷rsta m÷jliga mσn behσllas intakt.Annars Σr custom okej.        ║
║ ► Filmens huvudspσr frσn source-releasen ska finnas med. Med huvudspσr menas ║
║  filmens originalsprσk i bΣsta version, rangordning: DD5.1, DTS, DD2.0,   ║
║  Stereo, Mono. ╓vriga spσr f÷rutom huvudspσret Σr frivilliga.        ║
║ ► Pσ custom-releaser med source som levereras med engelsk subtitle, ska den ║
║  engelska subben Σven vara med i custom-releasen. ╓vriga subtitles frσn   ║
║  sourcen Σr frivilliga att inkludera.                    ║
║ ► Intron Σr frivilliga. Max 25 sekunder. Ska placeras som "first play",   ║
║  och ska kunna skippas genom "Next" eller "Menu"-knapp pσ fjΣrrkontroll.  ║
║                                       ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
                                        
                                        
 ╔═════════════════════╗                            
╔═╝ SUBTITLE GUIDELINES ╚══════════════════════════════════════════════════════╗
║                                       ║
║ Notera att f÷ljande stycke inte Σr obligatoriskt, men rekommenderas f÷r god ║
║ kvalitθ pσ ÷versΣttningarna.                         ║
║                                       ║
║ ► Ha aldrig mer Σn max tvσ (2) rader pσ en insΣttning.            ║
║ ► Hσll antalet tecken per rad till 40, aldrig mer Σn 42.           ║
║ ► Dialoger, konversationer markeras ut pσ f÷ljande "vanliga" sΣtt.      ║
║                                       ║
║             "- Hej, Pelle! Hur Σr det?             ║
║              - Hej, Lisa. Tackar bra!"             ║
║                                       ║
║ ► Om en mening gσr ÷ver tvσ insΣttningar, dela upp dem pσ f÷ljande vis;   ║
║                                       ║
║             "Vi hade tΣnkt g÷ra Σppelpaj-"           ║
║             "-men vi hittade inga Σpplen."           ║
║                                       ║
║ ► Vid paus och/eller avbrytning i tal, dela upp pσ f÷ljande vis;       ║
║                                       ║
║             "Jo, hon kom hit, sen skulle vi..."         ║
║             "...sen skulle vi gσ ut tillsammans."        ║
║                                       ║
║ ► F÷rs÷k hσlla insΣttningslΣngden till max 8 sekunder, och minst tvσ     ║
║  sekunder per rad i insΣttningarna.                     ║
║                                       ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
                                        
 ╔════════════════════════════════════════╗                  
╔═╝ FRAMTAGNA AV F╓LJANDE GRUPPER I SAMR┼D ╚═══════════════════════════════════╗
║                                       ║
║              WhoKnow  aTerFalleT               ║
║                                       ║
╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝