(pers_v_1_0.nfo)

0. Polish eBooks Releasing Standards v. 1.0
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ponizsze zasady okreslaja standardy wydawania polskich eBookow
i powstaly w wyniku dyskusji pomiedzy przedstawicielami naste-
pujacych grup: BiL, iMN, KiOSK oraz PiSToNS.

Zasady obowiazuja od dnia 22 wrzesnia 2006 i nie dotycza
releasow wydanych wczesniej.

I. KOMIKSY, MAGAZYNY I CZASOPISMA - ZASADY OGOLNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Zrodlo:

a) Releasy powinny byc skanowane z wydania papierowego w znaj-
  dujacego sie w bardzo dobrym stanie, to jest bez widocznych 
  defektow mechanicznych, chyba ze taki defekt jest wina dru-
  karni lub wydawnictwa. Skaner, na ktorym release jest skano-
  wany nie moze miec zadnych uszkodzen, ktore wplywaja na ja-
  kosc koncowego wydania.

2. Skanowanie:

a) Skany musza byc wykonywane w rozdzielczosci minimum 300 dpi.
b) W przypadku stronic czarno-bialych skany musza byc wykonane
  w odcieniach szarosci.
c) Mozna nie skanowac stronic zawierajacych pelnoformatowe re-
  klamy, ogloszenia drobne, plakaty.
d) Mozna nie skanowac dodatkow.
e) Wydanie zawsze powinno posiadac okladke.

3. Obrobka:

a) Dozwolone sa jedynie dwie szerokosci stronicy 1280 i 1600
  pikseli.
b) Skany nie powinny posiadac tzw. mory, ponadto powinny byc 
  ostre.
c) Kazda ze stron musi byc ustawiona prosto optycznie (maksy-
  malne odchylenie wynosi 1,5 stopni od pionu wzgledem linii 
  tekstu, badz ilustracji).
d) Obszary znajdujace  sie poza obrebem skanowania powinny zo-
  stac usuniete.
e) Strony nie powinny przebijac (nalezy np. podlozyc pod skano-
  wana strone kartke czarnego papieru)
f) Dozwolone jest laczenie stron - jesli zawartosc to uzasad-
  nia.
g) Dozwolona kompresja plikow JPG to 80%-100%.
h) Maksymalna waga pojedynczej strony nie moze przekraczac 2MB,
  odpowiednio dla stron laczonych - ilosc stron * 2MB.
i) Zabroniona jest konwersja skanowanych gazet i komiksow z 
  JPG do PDF. 
j) Zabroniona jest konwersja z PDF do JPG. Jezeli komiks lub 
  magazyn zostal wydany w formacie PDF, to jesli jest to mo-
  zliwe to w takim tez powinien zostac wydany na scenie (cho-
  dzi tutaj o poskladane PDFy - zabronione jest na przyklad 
  konwertowanie do JPG w celu zdjecia zabezpieczenia, a po-
  zniej, z JPG znowu do PDF), przy czym jesli zabezpieczenie 
  nie pozwala na wydanie poskladanego PDF'a, to mozna go prze-
  robic na JPG i wypuscic.

4. Pakowanie:

a) Pliki nalezy spakowac najpierw w pliki rar (maksymalnie po 
  5 000 000 bajtow kazdy), a nastepnie w zip dodajac do kazdej 
  paczki wlasny plik file.diz i .nfo. Archiwa ZIP powinny miec 
  nazwy skladajace sie maksymalnie z 8 znakow.

5. Nazewnictwo:

a) Releasy powinny byc nazywane wedlug schematu:

  Nazwa.(Numer).(Rok).(Nr).(TRANSL).(PDF).(WEB).(iNTERNAL).POLISH.(Magazine/Comic/Walkthrough).(PROPER)(READ.NFO).-grp

  Jezeli release to wydanie specjalne, numer specjalny itp. 
  to ta informacja powinna znalezc sie po nazwie, a przed nu-
  meracja.
  
  Numer, Rok - dotyczy gazet i czasopism lub komiksow, jezeli 
         taka numeracje posiadaja.
  Nr     - numer kolejny w danym roku.
  TRANSL   - stosowany gdy release tlumaczony jest przez 
         grupe
  WEB     - stosowany do releasow pochodzacych z sieci i
         nie dostepnych w wersji papierowej
         (poradniki, platne ziny internetowe)
  PDF     - stosowany gdy release wydawany w formacie 
         PDF
  Magazine  - stosowany podczas wydawania gazet, czaso-
         pism, magazynow.
  Comic    - stosowany podczas wydawania komiksow.
  Walkthrough - stosowany podczas wydawania poradnikow.

6. Nuki i propery

  Release kwalifikuje sie do znukowania jesli:

a) Brak w nim stron, jest w niewlasciwej rozdzielczosci lub la-
  mie zasady - nalezy jednak unikac properow z blahych powodow.
b) Jesli komiks lub gazeta dostepna jest do kupienia w formacie 
  PDF, a grupa wyda ja w formacie JPG, to w momencie kiedy 
  zostanie wydany na scenie poskladany PDF kupiony u wydawcy i 
  odbezpieczony, to kwalifikowane to jest jako PROPER (i tak
  powinno byc nazwane).
c) w PROPERZE powinno byc jasno wyszczegolnione co bylo nie tak
  w poprzednim releasie - z numerami stron w nfo oraz z przyk-
  ladami wadliwych stron w samym releasie.

II. MAGAZYNY, CZASOPISMA I PODRECZNIKI RPG - ZASADY SZCZEGOLOWE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Zrodlo

a) Material nie moze byc darmowy, badz posiadac nakladu mniej-
  szego niz 150 egzemplarzy
b) Mozna wydac najwyzej 10 ostatnich numerow w odniesieniu
  do aktualnego numeru, lecz nie moga byc one starsze niz rok
  (nie dotyczy prasy zawierajacej literature).
c) Dzienniki nie moga byc wydawane pozniej niz dzien po ukaza-
  niu sie.

2. Obrobka

a) Stronice powinny byc nazywane w najprostszy sposob tj. 
  01.jpg, 02.jpg itd...(dla materialow posiadajacych maksy-
  malnie 99 stronic) lub 001.jpg 002.jpg itd... (dla gazet za-
  wierajacych wiecej niz 99 stronic). Pliki JPG powinny byc 
  ponumerowane zgodnie z kolejnoscia wystepowania w danej ga-
  zecie (jezeli okladka nie jest uwzgledniona numerujemy jako
  00.jpg, a w przypadku wiekszej ich ilosci 00a.jpg, 00b.jpg 
  itd.). Numeracja powinna uwzgledniac pomijane strony (jezeli
  reklama znajduje sie na stronie 69, numeracja powinna wygla-
  dac nastepujaco: 68, 70). Informacja o pominietych stronach 
  powinna byc w nfo.

IV. KOMIKSY - ZASADY SZCZEGOLOWE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. Obrobka

a) Stronice powinny byc nazywane w najprostszy sposob tj. 
  01.jpg, 02.jpg itd...(dla materialow posiadajacych maksy-
  malnie 99 stronic) lub 001.jpg 002.jpg itd... (dla komiksow
  zawierajacych wiecej niz 99 stronic). 


VI. KSIAZKI
~~~~~~~~~~~

1. Postanowienia ogolne


a) Podstawowym formatem jest RTF (DOC - gdy ksiazka zawiera 
  spora ilosc ilustracji), chyba ze material zrodlowy zostal 
  wydany tylko w wersji elektronicznej np. w PDFIE i nie ma 
  mozliwsci konwersji. 

b) Inne formaty moga byc dolaczone do releasu jako dodatek, 
  jednakze nalezy unikac bezsensownego dodawania mnostwa for-
  matow - np. po co dolaczac PDF'a wygenerowanego z Worda,
  skoro zrobienie takiego pliku to kwestia paru sekund (czym 
  innym juz jest PDF poskladany w programie DTP).

c) Obowiazuje zasada jeden release na jedna ksiazke - jesli 
  grupa chce pozniej wydac dana ksiazke w innym formacie 
  musi byc to internal, przy czym po wydaniu releasu nie-
  finalnego mozna wydac jeszcze release finalny.

d) Do releasu trzeba dolaczyc wszelkie mapki oraz ilustracje do
  ktorych znajduja sie odnosniki w tekscie. Inne ilustracje i 
  okladka nie sa obowiazkowe.

  Mapki i okladka - w osobnym pliku graficznym (jpg, png itp)

  Ilustracje   - wstawione w tekst, najblizej jak sie da 
           miejsca, w ktorym byly w wydaniu papie-
           rowym. 

  Jesli ebook zawiera ilustracje mozna dolaczyc do wydania 
  druga wersje - bez ilustracji.

e) Wprowadza sie rozgraniczenie na releasy niefinalne i final-
  ne.

  Release niefinalny - ksiazka zdatna do czytania, z drobnymi 
            bledami i prostym formatem

  Release finalny  - wydanie ostateczne ksiazki, z doskona-
            la korekta i formatowaniem

2. Release niefinalny musi spelniac nastepujace warunki:

a) Usuniete wszelkie smieci Fr'a, poprawione akapity rozwalone 
  w srodku zdania, usunieta numeracja stron, a takze podzialy 
  stron (w sensie - po kazdej stronie, nie chodzi tutaj o 
  podzialy wstawione na przyklad przed nowym rozdzialem) lini 
  i wyrazow.

b) Co prawda ksiazka powinna byc przeczytana, ale dopuszcza sie 
  mozliwosc wydania releasu bez czytania - jednakze nalezy o 
  tym napisac w nfo, a sam tekst powinien byc bardzo dokladnie 
  sprawdzony w FineReaderze i Wordzie.

c) Rozdzialy, czesci, podrozdzialiki - tak jak w wydaniu pa-
  pierowym.

d) Release niefinalny moze byc sformatowany w prosty, jedno-
  lity sposob.

2. Release finalny musi spelniac nastepujace warunki:

a) To, co w relasie niefinalnym, dodatkowo tekt MUSI byc prze-
  czytany i bardzo dokladnie sprawdzony oraz sformatowany po-
  dobnie do wydania papierowego (tzn. odpowiednie style na 
  rozdzialach i czesciach ksiazki, wieksze wciecia przy wier-
  szach i listach itp). 

b) Akapity powinny byc ustawione tak jak w ksiazce lub popra-
  wione na akapity logiczne (jesli laczenie akapitow nie bylo 
  zamierzeniem autora, a w wydaniu papierowym byly bledy).

c) Jesli dana grupa chce wydac korekte finalna na bazie wczes-
  niejszego releasu niefinalnego innej grupy, to musi uzyskac 
  zgode i napisac w nfo ze taka zgoda byla (chyba ze ksiazka 
  zostala zeskanowana po raz drugi - co jest latwe do spra-
  wdzenia).

3. Nuki i propery

  Release kwalifikuje sie do znukowania jesli:

a) Brak w nim stron, lub posiada znaczna ilosc bledow - rozwa-
  lonych akapitow, literowek i smieci FR'a. Nalezy jednak 
  unikac PROPEROW z blahych powodow, a w interesie grupy, 
  ktora decyduje sie wydac PROPERA lezy, zeby udowodnic,
  ze poprzedni release byl wadliwy.
  
b) w PROPERZE powinno byc jasno wyszczegolnione co bylo nie tak
  w poprzednim releasie a do archiwum nalezy dolaczyc porowna-
  nie dokumentow oraz liste bledow.

4. Nazewnictwo i pakowanie

a) Releasy powinny byc nazywane wedlug schematu:

  Nazwisko.Imie.Tytul.(TRANSL).(iNTERNAL).(Final).POLISH.eBook.(PROPER).(READ.NFO).-grp

  Final - w przypadku wydania finalnego
  TRANSL - stosowany gdy release tlumaczony jest przez grupe

b) Pliki nalezy spakowac najpierw w pliki rar (maksymalnie po 
  5 000 000 bajtow kazdy), a nastepnie w zip dodajac do kazdej 
  paczki wlasny plik file.diz i .nfo. Archiwa ZIP powinny miec 
  nazwy skladajace sie maksymalnie z 8 znakow.

c) Ksiazka w archiwum powinna byc nazwana w nastepujacy sposob:

  Nazwisko_Imie_-_Tytul.(format) - ksiazka

  Nazwisko_Imie_-_Tytul_-_okladka.(format) - okladka

  Nazwisko_Imie_-_Tytul_-_nazwa_mapy.(format) - mapy